Kalkulator OC

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.)

Rozdział 2
Ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Art. 23. 1.

"Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu."


KALKULATOR OC - PORÓWNAJ OFERTY I WYBIERZ NAJTAŃSZĄAssistance
  Ubezpieczenie Assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.


  • odholowanie pojazdu do warsztatu
  • naprawę samochodu
  • wynajęcie samochodu zastępczego
  • transport dla kierowcy i pasażerów
  • zakwaterowanie w hotelu
  • opieka i transport medyczny

Szyby
  Ubezpieczenie szyb w Twoim samochodzie obejmuje szybę czołową, tylną oraz szyby boczne. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz kupić wraz z ubezpieczeniem OC i AC. Wykorzystując ubezpieczenie szyb nie tracisz zniżki za bezszkodową jazdę!

Ubezpieczenie OC i AC
Autocasco należy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od właściciela pojazdu.
Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:


 • gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,

 • gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,

 • za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),

 • za kradzież pojazdu.
NNW
  Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

  Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od polisy OC, AC czy też innych zawartych umów NNW.

Ochrona
prawna
  Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu i ubezpieczenie ochrony prawnej kierowcy przydatne są m.in. w przypadku dochodzenia swoich praw do odszkodowania, np. za uszkodzenia ciała, koszty naprawy pojazdu czy utratę zarobku oraz w przypadku, gdy przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu podejrzenia o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa, np. spowodowanie wypadku samochodowego.