Ubezpieczenie
flotowe
Ubezpieczenie Flotowe firmy

Ubezpieczenie komunikacyjne dla firmy stanowi ważną część kosztów prowadzenia działalności dlatego opracowanie korzystnej oferty dla całej floty pojazdów pozwala "zamrozić" stawki na czas trwania umowy i utrzymać kontrolę nad wydatkami.

WIĘCEJ INFORMACJI

Majątek firmowy
Majątek firmowy

Ubezpieczenie majątkowe stanowi fundamentalną ochronę firmy, które swoim ubezpieczeniem obejmuje wszelkie szkody żywiołowe budowli, maszyn elektrycznych, środków obrotowych w tym również kradzieży.


WIĘCEJ INFORMACJI

NWW grupowe
NNW grupowe dla firm

Umowa obejmuje szeroki wachlarz świadczeń powypadkowych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków i obrażeń ciała. Ubezpieczenie zakresem terytorialnym funkcjonuje na całym świecie.


WIĘCEJ INFORMACJI

OC działalności
OC z tytułu prowadzenia działalności

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęty ubezpieczony gdy wskutek wykonywania czynności zawodowych wyrządzona zostanie szkoda osobie trzeciej, do której naprawienia jest zobowiązany.


WIĘCEJ INFORMACJI

OC przewoźnika
drogowego
OC przewoźnika drogowego

Działalność wielu przedsiębiorców związana jest z koniecznością trasportu surowców bądź produktów niekiedy poza granice Polski. Odpowiedzialność chroni nie tylko przewożony ładunek ale także szkody komunikacyjne.


WIĘCEJ INFORMACJI

Gwarancje
Gwarancje firm

Gwarancje ubezpieczeniowe przezaczone są dla firm biorących udział w przetargach pragnących zwiększych wiarygodność firmy jako partnera w interesach oraz zminimalizować ryzyko związane z inwestycją.


WIĘCEJ INFORMACJI