Ubezpieczenie Domu letniskowego:

Przedmiot ubezpieczenia:
 • Ogień
 • Kradzież z włamaniem i rabunkiem
 • Szyby

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie:
Do wszystkich naszych klientów, którzy dzięki naszemu doświadczeniu zostaną wyposażeni w ubezpieczenie gwarantujące bezpieczeństwo w każdej nieprzewidzianej sytuacji.

Korzyści z ubezpieczenia:
Ogień i kradzież z włamaniem to najczęstsze przyczyny dla których ubezpieczamy nasze nieruchomości. Ubezpieczenia chronią nas często przed dotkliwymi stratami finansowymi związanymi z utratą mienia.Zakres ubezpieczenia:

  1. Od ognia i żywiołów:

  - Budynku wraz z elementami stałymi wyposażenia

  - Obiekty małej architektury

  - Ruchomości domowe

  - Anteny satelitarne wraz z osprzętem

  - Gotówkę, wartości pieniężne

  - Domy letniskowe i ruchomości znajdujące się wewnątrz

  2. Od kradzieży, włamania i rabunku, dewastacji:

  - Ruchomości domowe

  - Stałe elementy wyposażenia domu (płyty grzewczy...)

  3. Szyby